Sınıf(Class) ve Nesne(Object)Kavramları

bilindiği gibi Csharp nesneye yönelimli (OOP)bir programlama dildir. Nesneye yönelimli bir dilde class kavramı işin olmazsa olmazlarındandır. Sınıf kavramı soyut bir kavramdır. Programlama sırasında dünyadaki ya da akıldaki mantıksal nesnelerin ifade edilmesi için Class yapısı kullanılır. Sınıfların özellik (property) ve yöntemleri (method) vardır.
Özellikler(property), sınıfı tanımlayan verileri olup, yöntemler(method)  ise sınıfın yapabileceği işlemler, yani yetenekleridir. Sınıf tanımı içinde sınıfa ait özellik ve yöntemler belirtilir. Programda sınıf tanımlarından nesneler türetilir. O nedenle sınıf tanımı, aynı zamanda nesne şablonu olarak da düşünülebilir. Sınıfların amacı, bir yapıyı bir kez tanımlamak, isimlendirmek ve tekrar tekrar kullanılmasını sağlamaktır. Nesne ise belirli bir durum ve davranışı içeren  soyut veya somut varlıkları temsil eder. Örneğin; Araba,Kapı,Buzdolabı,Bilgisayar vb. Nesnelerin Kişiliği (“identity”), Özelliği (“attribute”), Durumu (“state”), Davranışı (“behavior”), Sorumlulukları (“responsibility”) vardır. Continue reading