Merhaba arkadaşlar,

Select işlemlerinde Deadlock hatalarını ortadan kaldırmak için WITH(NOLOCK) kullanılabilir. WITH(NOLOCK) kullanımdaki yaşanılabilecek en büyük sıkıntı hata durumunda tam olarak doğru kayıt alınmaması durumu olmaktadır. 1-Kullanımı

Select * From M3_Stok_HarFis_Detay with(nolock)
Where  (SthD_Turu='ALM3FAT' Or
SthD_Turu='ALM3FATF' Or
SthD_Turu='ALM3FATI' Or
SthD_Turu='SAT3FAT' Or
SthD_Turu='SAT3FATF' Or
SthD_Turu='SAT3FATI')
And
(Select FaB_BelgeNo From M3_Fatura_Baslik
Where FaB_Turu=SthD_Turu And FaB_Seri=SthD_Seri
And FaB_No=SthD_No) is NULL

bu şekilde sorgumuz deadlock hatasına almadan gerçekleşecektir. Bir diğer kullanım şekilde  with(nolock)  direk olarak index vererek daha performanslı bir şekilde sorgumuzu çalıştırabiliriz. 2-Kullanım
Select * From M3_Stok_HarFis_Detay with(nolock,INDEX = Std_AlanDepo)
Where
(SthD_Turu='ALM3FAT' Or
SthD_Turu='ALM3FATF' Or
SthD_Turu='ALM3FATI' Or
SthD_Turu='SAT3FAT' Or
SthD_Turu='SAT3FATF' Or
SthD_Turu='SAT3FATI')
And
(Select FaB_BelgeNo From M3_Fatura_Baslik
Where FaB_Turu=SthD_Turu And FaB_Seri=SthD_Seri And FaB_No=SthD_No) is NULL

Software Developer Mustafa Demircioğlu www.mustafademircioglu.net www.mustafademircioglu.org mustafa.demircioglu@outlook.com

Bir cevap yazın

*