Sql server sunucumuz da bağlantı da olan kullanıcıların hangi program aracılığyla ,hangi bilgisayardan yaptığını vb izleyebilir  ve istersek dilediğimiz veritabanına bağlantı da olan kullanıcının bağlantısı kesebilir.   Özet olarak aktif bağlantıları görüntüleyelim

SELECT
nt_domain AS 'Domain'
,nt_username AS 'Kullanıcı Adı'
,hostname AS 'Bilgisayar Adı'
,program_name AS 'Kullanılan Program'
FROM
sys.sysprocesses
WHERE
nt_domain IS NOT NULL
AND nt_domain NOT IN('','NT AUTHORITY')
GROUP BY
nt_domain
,nt_username
,program_name
,hostname;

Çıktı sqlaktifbaglanti1     Detaylı olarak aktif bağlantıları görüntüleyelim

SELECT
nt_domain AS 'Domain'
,nt_username AS 'Kullanıcı Adı'
,hostname AS 'Bilgisayar Adı'
,loginame AS 'SQL User'
,program_name AS 'Kullanılan Program'
,login_time AS 'Giriş Tarih/Saati'
FROM
sys.sysprocesses
WHERE
nt_domain IS NOT NULL
AND nt_domain NOT IN('','NT AUTHORITY')
ORDER BY
login_time desc

Çıktı sqlaktifbaglanti3         bağlantının kesilmesi, MirAcle_HasssanTest databasenin de aktif bağlantı da olan BUSSINESSPC  hostname bağlantılarını keselim.

DECLARE @Database sysname

SET @Database = 'MirAcle_HasssanTest'

DECLARE @id int

SELECT @id = min(spid) from master.dbo.sysprocesses where dbid = db_id(@Database) and hostname ='BUSINESSPC'

WHILE @id IS NOT NULL

BEGIN EXECUTE ('KILL ' + @id)

SELECT @id = min(spid) from master.dbo.sysprocesses where dbid = db_id(@Database) AND spid > @id END

  Sql Aktif Kullanıcı İzleyici Uygulaması aktifkullaniciizlemeapp1 aktifkullaniciizlemeapp2     Download.     Software Developer Mustafa Demircioğlu www.mustafademircioglu.net www.mustafademircioglu.org mustafa.demircioglu@outlook.com

Bir cevap yazın

*