bilindiği gibi Csharp nesneye yönelimli (OOP)bir programlama dildir. Nesneye yönelimli bir dilde class kavramı işin olmazsa olmazlarındandır. Sınıf kavramı soyut bir kavramdır. Programlama sırasında dünyadaki ya da akıldaki mantıksal nesnelerin ifade edilmesi için Class yapısı kullanılır. Sınıfların özellik (property) ve yöntemleri (method) vardır.
Özellikler(property), sınıfı tanımlayan verileri olup, yöntemler(method)  ise sınıfın yapabileceği işlemler, yani yetenekleridir. Sınıf tanımı içinde sınıfa ait özellik ve yöntemler belirtilir. Programda sınıf tanımlarından nesneler türetilir. O nedenle sınıf tanımı, aynı zamanda nesne şablonu olarak da düşünülebilir. Sınıfların amacı, bir yapıyı bir kez tanımlamak, isimlendirmek ve tekrar tekrar kullanılmasını sağlamaktır. Nesne ise belirli bir durum ve davranışı içeren  soyut veya somut varlıkları temsil eder. Örneğin; Araba,Kapı,Buzdolabı,Bilgisayar vb. Nesnelerin Kişiliği (“identity”), Özelliği (“attribute”), Durumu (“state”), Davranışı (“behavior”), Sorumlulukları (“responsibility”) vardır. Bir örnek yardımıyla kavramlarımızı bakalım.   Nesnelerimizi,

public class ElektronikCihazlar

{

public string Markasi;

public string Modeli;

public string Rengi;

public  string Turu;

public double Agirligi;

}

gibidir.   Public anahtar sözcüğü bir yöntem yada alana hem içeriden hemde dışarıdan erişilmesi gerektiğinde kullanılırken, Private anahtar sözcüğü bir yöntem ya da alana sadece bir sınıfın içerisinden erişilmek istediğinde kullanılır. oluşturulan yöntem ya da alanlara varsayılan olarak  private anahtarı gelir. Proctected anahtar sözcüğü ise tanımlanan metoda bu metodun tanımlandığı sınıftan örneklendirilmiş nesnelerin içinden ve bu sınıftan türetilmiş olan alt nesnelerden erişilebilir.     classElektronikCihazlar sınıfımız içerisinde bulunan ClassElektronikCihazlariOlusturGoster metodumuz parametre alarak aldığı değerleri nesnelerimize aktararak daha sonrasında ekrana mesaj olarak yazdırıyor. new anahtar sözcüğü yeni bir nesne oluşturmamıza ve kullanımımıza olanak sağlıyor. ( ElektronikCihazlar _elektronikCihazlar = new ElektronikCihazlar(); )  

public class classElektronikCihazlar

{

public void ClassElektronikCihazlariOlusturGoster(string _turu, string _markasi, string _modeli, string _renk, double _agirligi)

{

ElektronikCihazlar _elektronikCihazlar = new ElektronikCihazlar();

_elektronikCihazlar.Turu = _turu;

_elektronikCihazlar.Markasi = _markasi;

_elektronikCihazlar.Modeli = _modeli;

_elektronikCihazlar.Rengi = _renk;

_elektronikCihazlar.Agirligi = _agirligi;

 

MessageBox.Show(_elektronikCihazlar.Turu.ToString()

+ "\n" + _elektronikCihazlar.Markasi.ToString()

+ "\n" + _elektronikCihazlar.Modeli.ToString()

+ "\n" + _elektronikCihazlar.Rengi.ToString()

+ "\n" + _elektronikCihazlar.Agirligi.ToString()

);

}

}

 classElektronikCihazlar sınıfımız içerisindeki ClassElektronikCihazlariOlusturGoster metodumuzu çağırarak sadece bizden istediği parametreleri yolluyoruz gerisi ona kaldı.

private void btnClassOrnek_Click(object sender, EventArgs e)

{

classElektronikCihazlar elektronikCihazlar = new classElektronikCihazlar();

elektronikCihazlar.ClassElektronikCihazlariOlusturGoster("Çamaşır Makinası", "Samsung", "HT4500", "Beyaz", 45.99);

 

}

Sonuç ClassObject_Kavrami_1525_07102013   Software Developer Mustafa Demircioğlu www.mustafademircioglu.net www.mustafademircioglu.org mustafa.demircioglu@outlook.com Object Oriented Programming

Bir cevap yazın

*