Devexpress Grid Filtering Yerelleştirme L10N

Devexpress componentleri gibi 3.parti componentler yazılımcıların eli ayağı olmuş durumda sağladıkları rahatlık,kolaylık üzerimizde ki bir çok yükün alıyor. Devexpress te bize sağladığı rahatlıklardan biri de gridcontrol üzerinde son kullanıcılara filtreleme yapma olanağı sağlamasıdır.. Bunun için sadece Gridcontrolumuz de  AllowFilter=True   ve ShowAutoRilterRow= True yapmamız yeterlidir. Peki farklı dillerde kullanmak istersek gridcontrol deki  Filtreleme ekranlarını nasıl özelleştirebiliriz? Bunun için GridLocalizer ve Localizer sınıflarından faydalanacağız. Yeni bir Devexpress Windows Form Application oluşturalım.   Aşağıda Columns üzerinde sağ tıkladığımızda bize açılan menünün ve alan özel fitreleme ekranlarımızın İngilizce olduğu görmekteyiz Türkçe olarak özelleştirmek için sınıfımızı yazmaya başlayalım.         TurkishGridFilterLocalizer.cs adında bir sınıf oluşturalım.  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
class TurkishGridFilterLocalizer : GridLocalizer
    {
        // Oluşturabileceğimiz farklı diller için hangi dili çalıştırdığımızı tutalım.
        public override string Language { get { return "Turkish"; } }
        public override string GetLocalizedString(GridStringId id)
        {
            string ret = "";
            switch (id)
            {
                // Grid Filtre adlandırmalarımız  -  BTKulübü Mustafa Demircioğlu
                case GridStringId.GridGroupPanelText: return "Grouplamak istediğiniz alanları buraya sürükleyiniz.";
                case GridStringId.MenuColumnClearSorting: return "Sıralamayı Kaldır";
                case GridStringId.MenuGroupPanelHide: return "Grouplama Alanını Gizle";
                case GridStringId.MenuColumnRemoveColumn: return " Sütünü Kaldır";
                case GridStringId.MenuColumnFilterEditor: return " Filtreleme & Düzenleme";
                case GridStringId.MenuColumnFindFilterShow: return "Aramayı Göster";
                case GridStringId.MenuColumnAutoFilterRowShow: return "Otomatik Filtreleme Satırı Göster";
                case GridStringId.MenuColumnSortAscending: return " Artan";
                case GridStringId.MenuColumnSortDescending: return "Azalan";
                case GridStringId.MenuColumnGroup: return "Bu alan için Grupla";
                case GridStringId.MenuColumnUnGroup: return "Çöz";
                case GridStringId.MenuColumnColumnCustomization: return "Özel Sütün";
                case GridStringId.MenuColumnBestFit: return "En uygun Genişlik";
                case GridStringId.MenuColumnFilter: return "Filtrele";
                case GridStringId.MenuColumnClearFilter: return "Filtremeyi Kaldır";
                case GridStringId.MenuColumnBestFitAllColumns: return "Tüm Sütünler Optimal";
                case GridStringId.CustomFilterDialogFormCaption :return "Filtreleme Ekranı";
                case GridStringId.CustomFilterDialogRadioAnd: return "VE";
                case GridStringId.CustomFilterDialogRadioOr: return  "VEYA";
                case GridStringId.CustomFilterDialogOkButton: return "Tamam";
                case GridStringId.CustomFilterDialogCancelButton: return "İptal";
                case GridStringId.CustomFilterDialogEmptyOperator: return "Operatör Seçiniz.";
                case GridStringId.CustomFilterDialogEmptyValue: return "Değer Giriniz.";
                case GridStringId.CustomFilterDialogHint: return "BTKulübü - Mustafa Demircioğlu";
                case GridStringId.CustomFilterDialogCaption: return "BTKulübü - Mustafa Demircioğlu";
    
                default:
                    ret = base.GetLocalizedString(id);
                    break;
            }
            return ret;
        }
    }
  Özel Filtreleme ekranımızda ki opetörlerimizi isimlendirmek için TurkishFiltersLocalizer adında bir sınıf oluşturalım.  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
public class TurkishFiltersLocalizer : Localizer
    {
        public override string Language { get { return "Turkish"; } }
        public override string GetLocalizedString(StringId id)
        {
            switch (id)
            {
                case StringId.FilterClauseLessOrEqual: return "Küçük veya Eşit Olanlar";
                case StringId.FilterClauseLike: return "içerenler";
                case StringId.FilterClauseNoneOf: return "Hiçbiri";
                case StringId.FilterClauseNotBetween: return "Arasında Değil";
                case StringId.FilterClauseNotLike: return "Gibi olmayanlar";
                case StringId.FilterClauseDoesNotEqual: return "Eşit Olmayanlar";
                case StringId.FilterClauseDoesNotContain: return "İçermeyen";
                case StringId.FilterClauseIsNull: return "içeren";
                case StringId.FilterClauseIsNullOrEmpty: return "Null veya Boş";
                case StringId.FilterClauseEquals: return "Eşittir";
                case StringId.FilterClauseLess: return "Küçük";
                case StringId.FilterClauseGreaterOrEqual: return "Büyük veya Eşit";
                case StringId.FilterClauseGreater: return "Büyük";
                case StringId.FilterClauseIsNotNull: return "Boş Olan";
                case StringId.FilterClauseIsNotNullOrEmpty: return "Boş olmayan";
            }
            return "";
        }
    }
    Formumuz yüklenirken aktif  GridLocalizer olarak TurkishGridFilterLocalizer , Localizer olarakta TurkishFiltersLocalizer verelim.
1
2
3
4
5
6
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            GridLocalizer.Active = new TurkishGridFilterLocalizer();
            Localizer.Active = new TurkishFiltersLocalizer();
        }