2012-12-15 09.32.40 (Custom) Bu kitap, okuyucunun ASP'yi verileri dahil etmeden nasıl kullanacağı hakkında temel bilgisi olduğunu varsayar. Veritabanlarının tasarımı ve yönetilmesi ile ilgili ayrıntılar bulunmaz. ASP.NET ve ADO.NET'e giriş ile başlayan kitap Access ve SQL Server veritabanı bağlantılarını açıklayarak devam eder. Verilerin tablolarda görüntülenmesi ve tablo görünümünün özelleştirilmesi anlatıldıktan sonra verilerin sıralanması, sayfalanması, seçenek listelerinde görüntülenmesi, filtrelenmesi, güncellenmesi, silinmesi ve yeni kayıt eklenmesi işlemleri anlatılır. Ardından Validation kavramı ele alınır ve veri kaynağı olarak nesnelerin kullanılması ile XML ve diğer hiyerarşik veriler konusu işlenir. Verilerin tampon belleğe nasıl alınacağı ve veri kontrolü olaylarının nasıl yönetileceği anlatıldıktan sonra performans kontrol listeleri üzerinde durulur. Açıklamalı kod örnekleri Gerçekçi uygulama senaryoları Çözümlü alıştırmalar Ekran görüntüleriyle desteklenmiş konu anlatımı  

Bir cevap yazın

*