Monthly Archives : Şubat 2015

Home  >>  2015  >>  Şubat

C# ile String Sınıfı (Contains,IsNullOrEmpty,Insert,Replace,Remove, Split,Substring, ToLower,ToUpper,Trim) Kullanımı

3
Şub,2015

0

Contains methodu metin içerisinde baştan başlayarak sona kadar index’e giderek Küçük ve Büyük harf duyarlığı ile arama yaparak geriye true veya false değer döndürür. Örnek1;Aşağıdaki gibi form tasarlayarak açıklama metni içerisinde textbox girdiğimiz değerin var olup olmadığını sorgulayalım. Nesnelerimiz; txtAra                   : textbox txtAciklama        : textbox…