Monthly Archives : Haziran 2014

Home  >>  2014  >>  Haziran

Sql Server WITH(NOLOCK) Kullanımı

6
Haz,2014

0

Merhaba arkadaşlar, Select işlemlerinde Deadlock hatalarını ortadan kaldırmak için WITH(NOLOCK) kullanılabilir. WITH(NOLOCK) kullanımdaki yaşanılabilecek en büyük sıkıntı hata durumunda tam olarak doğru kayıt alınmaması durumu olmaktadır.

SQL ISNULL,COALESCE Fonksiyonları

4
Haz,2014

0

Merhaba, Isnull fonksiyonu 2 farklı şekilde kullanılmaktadır. 1.Null gelen field’a farklı bir değer atamak.