Geliştirmeler

Hassan Group  2012 - 2015 1- Hat Bazında Üretim Hareket Kontrol Raporu 2- Siparis Bazında Üretim Takip Sistemi 3- Sarım Hattı Gramaj Grafik Raporu 4- Müsteri Analiz Raporu 5- Satıs Raporları 6- Fatura – rsaliye Karsılastırma Raporları 7- Hammadde Barkodlama sistemi 8- Depo Bazında Müsterili Stok Envanter Raporu 9- Hat Bazında Üretim Raporları 10- Depo Kritik Seviye Uyarı Sistemi 11- Meyer parmak izi sistemi için özel entegre gelistirme 12- rsaliye Icmail Uygulaması 13- GS1 Standartlarına uygun Ürün barkodları ve Palet bilgisi barkodu geliştirmesi 14-Müşteri Bazında Aylık Satış Raporu 15-Müşteri Bazında Aylık Sipariş Raporu 16-Palet Bazında Toplu Tartım Uygulaması 17-Stok Hareket Fiş Fiyatlandırma Uygulaması 18-Depo Bazında Stok Envanter Raporu (Müşterili) 19-Reçete Oranları ile Gerçekleşen Hammadde Kullanımı Karşılaştırma Raporu 20-Merkas Hurda Paketleme Uygulaması 21-Merkas Feedback Uygulaması 22-Ürün Tartım Gramaj Tespit Uygulaması 23-Elyaf Bazında Aylık Kullanım Raporu 24-Gramaj Bazında Aylık Üretim Raporu 25-Envanter Miktarlı ve Tutarlı Kontrol Raporu 26-Stok Bazında Alış & Satış Raporu (E.G) 27-Depo-Stok Envanter Dökümü (Tutar Dağılımlı) Raporu (E.G) 28-Haftalık Ön Görülen Sevkiyat Programı Raporu 29-İrsaliye Bazında Sevkiyat Raporu (ISO) 30-Termofiksleme - Kesim Hattı Üretim Tutarlılık Raporu 31-Üretim Tarihi Bazında Karantina Ayrılan Ürünler Raporu 32-Palet Bazında Gramaj Raporu 33-Dış Depolar Arası İrsaliye Raporu Özet 34-İrsaliye Özet Raporu 35-Cari Ekstre Raporu Tutarlı ve Miktarlı 36-Makina Bazında Üretim Çalışma Süresi ve Verimlilik Raporu 37-1.Hat Teorik ve Gerçekleşen Kilo Karşılaştırma Raporu 38-Hassan Satınalma Sipariş Takibi Bilgilendirme Uygulaması 39-Stok Hareket Fiş Carileştirme Uygulaması 40-Stok Kritik Seviye Uyarı Uygulaması 41-Hammadde PLATTS Sistemi Güncel Fiyat Kontrol Uygulaması 42- Cari Borç Bakiye Yaşlandırma Detay Raporu (Otomatik Eşleme) 43-Cari Ekstre Dökümü TL – Döviz 44-Cari Kart Özet Listesi 45-Çek / Senet Kart Dökümü 46-Mizanlı Stok Devir Hız Raporu 47-Stok Bazında Miktar Ciro Sıralı Raporu 48-Operasyon Bazında Üretim Hammadde Kullanım Raporu 49-Tedarikçi Performans Raporu – Genel 50-Tedarikçi Performans Raporu – Detay 51- Tedarikçi Performans Raporu – Stok Bazında 52-Stok Kodu Bazında Hareket Listesi 53-Hammadde Alım Masraflı – Masrafsız Fiyat Karşılaştırma Raporu 54-Fatura – Satınalma sipariş fişi karşılaştırma raporu 55-Stok Bazında Alış Ciro Sıralı Dökümü(İrsaliye) 56-Hassan Günlük Hat Verim Raporu (Makine Gruplu) 57-Muhasebe Direkt – Endirekt Giderler Raporu 58-Kebir Defteri Dökümü Dvz 59-Depo – Stok Envanter Dökümü (Tutar Dağılımı) 60-Envanter – Stok Devir Hızı Raporu 61-Yarımamul envanteri (Hat yükleme kontrolu) 62-Fatura – Stok Bazında Alım Raporu 63- Fatura – Stok Bazında Satış Raporu 64-Satış Performans Raporu (R07) 65-İrsaliye Çıkışı - Kantar Kontrol Raporu 66-Ürün Hata Oranları Aylık Dağılımı (4 Hane Gruplu) 67- Satış Performans Raporu Detay 68-Kalite Form FR.120 69-Personel Kartları Listesi 70-Dönemsel Üretim Raporu 71-Günlük Hurda Çıkış Raporu 72-Depo Bazında Satınalma Raporu Özet 73-Makine Bazında Bakıp Talep Durumu Raporu 74-Kimyasal Deposu Barkod Bazında Miktar Yönetimi 75-Sarf Deposu Barkod Bazında Miktar Yönetimi 76-Müşteri Bazında Alt Gruplu Yıllık Satış Karşılaştırma Raporu 77-Müşteri Bazında Yıllık Satış Karşılaştırma Raporu [3 Yıl] 78-Müşteri Bazında Alt Gruplu Sipariş Karşılaştırma Raporu 79-Sarf Malzeme Aylık Kullanım Raporu 80-Hammadde Aylık Devir – Kullanım- Satınalma Raporu 81-Satış Kantar Çıkışı Kontrol Uygulaması 82-Cari Borç Bakiye Yaşlandırma Özet Raporu 83-Satış Maliyet Kontrol Uygulaması 84-Hammadde Sarfiyat Miktarlı ve Tutarlı FIFO Raporu